Contact en lidmaatschap

Lidmaatschap

Iedereen die Ohara Ikebana beoefent kan lid worden van het Ohara Chapter. De lidmaatschapsbijdrage is € 35,00 per kalenderjaar.
Rekeningnummer: NL42INGB0000134094 ten name van Ohara Chapter Nederland, Den Haag. Voor leden buiten Nederland: de BIC-code is INGBNL2A.

Contact

Ohara Chapter Nederland
p/a Graafschapplantsoen 2, 2548 PR Den Haag

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Ohara Chapter Nederland.
E-mail: ikebana-ohara@hotmail.com